Dramatik vid fjärde starten

Lagom till starten av den fjärde gruppen, SRS A, med 23 startande båtar, ökade vinden och därmed dramatiken före startlinjen.

Båtarna låg i en tät klunga vid lovartsbojen nära startfartyget då två båtar tvingades över linjen före startskott och fick gå ner och vända om över linjen.

Bland de första över startlinjen var S/Y Maskinen, Matrisen Sailing och Bredablick. 

Från Strömmen hördes höga skrik från besättningarna medan publiken på Kastellholmen applåderade åt seglarnas professionella agerande och den spänning som bjöds på vattnet.