Hugo Boss runt Hoburgen

Som andra båt har 60-fotaren Hugo Boss nu rundat Hoburgen – cirka sju timmar efter 100-fotaren Esimit Europa.

Hugo Boss, med skepparen Alex Thomson, rapporterar att stämningen är på topp ombord och att de loggar mellan sju och tio knop. Bakom Hugo Boss jagar Trucknor, Hyundai, Blixt Pro Sailing och Progresiva. Ombord på Blixt Pro Sailing berättar skepparen Thomas Blixt att de har någon timme kvar ner till Hoburgen. Och det är väldigt skiftande vindar. Ena minuten loggar de fem knop, nästa över tio knop.