ICOYC möte i Hong Kong

Sedan ett antal år tillbaka är KSSS svensk representant i International Council of Yacht Clubs förkortat till ICOYC. Det är en sammanslutning av de ledande klubbarna från hela världen.

Klubbar som St. Francis i San Fransisco, Royal Thames i England, Royal NZ Yacht Club i Aukland samt våra systerklubbar KNS, NJK och KDY är alla medlemmar.

Vart annat år hålls en större gemensam konferens. Denna gång var det Royal Hong Kong som stod som värdklubb. Över 100 delegater hade anmält sig och KSSS representerades av Klubbdirektör Johan Hedberg.

Ämnen som avhandlades innehöll hur juniorsegling kan utvecklas, hur våra klubbar blir bättre på att ta hand om sina medlemmar men också attrahera nya. Områden som finansiering av kapitalinvesteringar i brygger och byggnader diskuterades tillsammans med klubbarnas roll i samhället i stort.

En stor skillnad mellan de Nordiska klubbarna och de stora ute i världen är framförallt deras fokusering på restaurang och bardrift. Många medlemmar seglar begränsat men har stor del av sin sociala samvaro på klubben. Flera av de stora klubbarnas chefer seglar inte ens utan är rekryterade från hotell och restaurangvärlden.

För våra medlemmar ger KSSS medlemskap ett enklare tillträde till de klubbar som ingår in ICOYC.ICOYC ordnar också spännande gemensamma seglingar vilka KSSS medlemmar har tillträde till.

Gå gärna in på www.icoyc.org och läs vidare.