KSSS Blogg: Gott Nytt År

Den 31:a oktober avslutade vi vårt verksamhetsår 2012/13. Sammanfattningen av det återkommer jag till, i det här inlägget tänkte jag ge styrelsens funderingar kring hur innevarande året kan gestalta sig. Vad vill vi göra? Mycket!

Här är några saker vi tänkt oss för 2014:

  • Våra anläggningar. Här är behoven, som vanligt, betydligt större än vad vi har resurser att hantera på ett år. Våra fyra högst prioriterade projekt just nu är träningsanläggning i Ranängen, lösning för omklädningsrum i Saltis, servicehus i Sandhamn samt renovering eller utbyte av de äldsta pontonerna i Sandhamn. Vad vi finansiellt klarar av och hinner med får vi se under året. 
  • Telegrafholmsprojektet är work in progress. För närvarande arbetar vi med hur vi skall kunna ta projektet vidare utan att KSSS skall ta risk på själva byggandet, något som det finns andra som har högre kompetens kring.
  • Vi vill fortsätta att utveckla ÅFOR och ÅFIR både sportsligt, kommersiellt och medialt. 2013 ökade såväl antalet deltagare och publiktillströmningen en indikation att vi är på rätt spår.
  • Vi kommer att arrangera en bankappseglingsregatta i Sandhamn i början augusti, en slags arvtagare till Sandhamnsregattan och Sandhamn Race Week. Mer info kommer att komma under våren men sätt ett kryss i kalendern vecka 32 redan nu. 
  • Vi kommer att satsa vidare för fullt på våra OS-aspirerande elitseglare, inför det viktiga och kvalificerande VM:et i Santander 2014. 2013 ingav goda förhoppningar om att vi är på rätt väg.
  • Genom anställningen av Anders Bengtsson som ansvarig för träningsverksamheten räknar vi med att kunna lyfta denna ytterligare en nivå. Som beskrevs ovan vill vi också förbättra våra träningsanläggningar för att skapa förutsättningar för att få ytterligare barn i träning.
  • Vi kommer att arrangera ytterligare ett konfirmationsläger på Långholmen för att kunna möte den stora efterfrågan. Det innebär att Lökholmen och Långholmen numer är i stort fullt utnyttjade på sommaren. Samtliga läger var i år så gott som fyllda och ett antal kraftigt övertäckande. Glöm inte att ligga i startgroparna när vi öppnar för anmälningar efter nyår.
  • Vi slipar på ytterligare sociala arrangemang för att öka klubbkänslan. Är de något du själv skulle vilja se i den vägen så ta en kontakt med vår klubbmästare Gustaf Jonsson.
  • Vi vill utveckla vår kommunikation inte minst i elektroniska medier. Vår hemsida är redan idag en av om inte den mest besökta seglingsrelaterade hemsidan i Sverige. Det visar att KSSS som klubb efter 183 års verksamhet fortfarande äger relevans.

Detta som ett axplock av planerna. Personligen kan jag känna att vi är väl positionerade i vår ambition att fortsätta att vara ett av världens ledande seglingssällskap. 

Därmed inte sagt att vi inte kan göra saker bättre. Har du själv synpunkter eller idéer i den frågan så hör av dig till mig på staffan.salen@salenia.se.

Staffan

Läs mer på Ordförande har ordet