KSSS årsmöte 2013

KSSS Årsmöte 2013 genomfördes 19 februari under lite mer storartade former än vanligtvis. Det är inte varje år som Sällskapet har äran att fira två OS-guldmedaljörer, ett VM-silver i Match Racing samt otaliga SM, EM och VM framgångar.

Totalt 175 personer, varav 15 juniorer deltog på årsmöte vilket föregicks av ett allmänt sammanträde som enhälligt beslutade om att utdela Sällskapets Rorsmedalj i Guld till Björn Hansen. Björn fick utmärkelsen för hans och Team Mekonomens framgångar på Match Racing Touren och VM-silvret 2012, men för ett flertal mästerskapsmedaljer i andra klasser sedan tidigare. Björne med besättning vann också Jan Stenbecks Minnespokal.

Sällskapet och hela årsmötet hedrade OS-guldmedaljörerna Fredrik Lööf och Max Salminen för deras fantastiska prestation i Weymouth. Max erhöll Sällskapets Gastmedalj i Guld och Fredrik som redan har plockat hem allt som går att plocka hem fick ett nytt specialpris i Silver designat och tillverkat av Kristoffer Löfmark.

För lång och trogen tjänst erhöll Ulf Hildebeck Sällskapets Förtjänstmedalj i Silver. Utan Ulfs fantastiska engagemang i Motorbåtskommittén och i Styrelsen hade Sällskapets armada och arbetet med den sett helt klart annorlunda ut.

Therese Ahlström erhöll pris för Förtjänstfulla insatser under sina fem år som klubbdirektör.

Sist men inte minst så erhöll Olle ”Jo” Johansson, Mikael Lindqvist och Torbjörn Törnqvist KSSS Rorsmedalj i Silver för deras framgångar under en längre tid på kappseglingsbanorna, både utomlands och på hemmaplan.

Utöver detta delades det ut ett flertal plaketter, märken och priser till Sällskapets fantastiska ideella krafter och duktiga seglare.

Stort grattis till samtliga pristagare

Text: Gustaf Johnson