Kontroll av båtdekal på hamnplan

Torsdagen den 23 maj kommer vi att göra en kontroll på Optimist/ E jolle/ Laser/ Finn/ 470 att båtplats/ träningen är betald för våren 2013 i Saltsjöbaden.

De båtar som inte har en dekal kommer att flyttas från hamnplan.

Johan Hedberg/ Björn Johansson