Navigare Necesse Est…

Ombord på One Offen Anahita som startar i ORC B, har vi hittat framtidens ÅF Offshore Race seglare.

Besättningen består av tretton medlemmar, av dessa är nio ungdomar i åldern 15 – 16 år.

Det är nödvändigt att navigera och vi är här för att lära och för att det är kul säger Saga Urban, gast ombord på båten. Det blir mitt andra Gotland Runt. Pappa Carl, skeppare ombord, tycker det är en bra idé att vi som är yngre är med ombord och seglar.

Saga är mest nervös över att något ska gå fel och ser fram emot känslan att segla i mål och göra sitt bästa. Anahita är bunkrad med köttbullar, pytt-i-panna och annan riktig mat. Hon är van seglare och blir inte lätt sjösjuk, men ombord finns sjösjukeplåster för de som inte har vanan inne, säger hon.