Ny bok om gammal båt

Stjärnbåten ritades 1913 och var under 50 år vår vanligaste och viktigaste juniorbåt.

Tiotusentals flickor och pojkar lärde sig segla, kappseglade eller skärgårdsseglade i Stjärnbåtar. Sverige VM- och OS-mästare som Pelle Petterson, Peter Norlin, bröderna Sundelin och Pelle Gedda – och flera andra var alla framgångsrika Stjärnbåtsseglare.

Boken om Stjärnbåten är ett välkommet bidrag till historiken om den svenska seglartraditionen från början av förra seklet fram till idag. Samtidigt ger boken en bild av hur Stjärnbåten och båtklubbarnas juniorverksamhetutvecklades under första halvan av 1900-talet. I boken berättar Pelle P och flera andra duktiga seglare om sin tid som Stjärnbåtsseglare. Boken har mängder av bilder, både av Stjärnbåten som juniorbåt och av Stjärnbåten som en ögonsten för dagens äldre seglare.

Författaren Rolf Paulin är sekreterare i Baggensfjärdens Stjärnbåtsseglare, som idag håller liv i kappseglandet med Stjärnbåt. Paulin har själv renoverat en Stjärnbåt som nu är K-märkt och kappseglas med stor framgång.

Man kan beställa boken på info@batdok.com eller av Jan Göransson i Saltsjöbaden på jan.siw.algo@gmail.com. Ytterligare information finns på hemsidan www.stjärnbåten.se.