Nyheter

Välbesökt skepparmöte före start

2013-06-29 - ÅF Offshore Race Flera hundra besättningsmän och – kvinnor deltog i kvällens skepparmöte inför starten i morgon kl.11.

KSSS ordförande Staffan Salén inledde med att tacka alla deltagare, särskilt de från utlandet, som valt att starta i årets tävling. Han påpekade att redan nu har vi haft mer än 200 000 åskådare - dubbelt så mycket som förra året.

Tävlingsledaren Fredrik Feldreich uppmanande deltagarna att se de ändringar på bansträckningen, i innerskärgården och utanför Gotland, som satts upp på anslagstavlan.

Vår vädergudinna Pia Hultgren kunde bara lova svaga vindar och ganska mycket sol.
På söndag svaga sydostliga vindar, 2-5 m/s, och sjöbris, vrider mot sydväst under eftermiddagen. Natten mot måndag risk för bleke och dimma men vinden kommer framåt dagen. På tisdagen kommer mera vind, 3-5 m/s, sydväst. Sammanfattningsvis inga större väderöverraskningar och mellan 16-19 grader i vattnet.

Säkerhetschefen Sten Edholm konstaterade att dagens starter gått fint. Om banorna förkortas på grund av svaga vindar framöver kommer detta att visas tydligt på platser som alla passerar, till exempel Oxdjupet eller Sandö sugga. Det kommer också att meddelas på VHF kanal 72. Avslutningsvis; ha alltid AIS-en påslagen. Det är en ren säkerhetsfråga.