Förlängd anmälningstid till ÅF Offshore Race 2014

Inför 2014 ändrade KSSS sista datum för anmälan till ÅF Offshore Race från sista maj till 15:e maj. Då vi upplever att detta kanske varit otydligt kommunicerat har vi valt att förlänga anmälningstiden till ÅFOR till ordinarie pris till och med den 31 maj midnatt.

Vi har idag ca 50 platser kvar på ÅF Offshore Race/ÅF Inshore Race innan årets platser är slut varför vi uppmanar alla att inte avvakta med sin anmälan.