”Hur många är dom?”

Vem är vem eller rättare sagt, hur många är dom? Vi har fått många frågor om hur stora respektive klasser och startgrupper är bland dem som deltar.

Största enskilda klass är SRS C med 67 deltagare , därefter SRS B och SRS A. I ORC-klassen är A-gruppen störst. Här kommer hela fördelningen av de 233 deltagande båtarna:

SRS DH A 12
SRS DH B 13
SRS A 35
SRS B 44
SRS C 67
SRS totalt 171

ORC A 17
ORC B 14
ORC C 13
ORC totalt 44

Big boats 6

Classic 12