Infrastruktur a la minute

Hur går det till att smälla upp hamnplatser för cirka 300 båtar och som ska fungera bara i tre dagar?

Mitt i storstadens vattencentrum och samtidigt som kommersiell båttrafik ska passera och fungera som vanligt? Fråga Stockholms Hamn, de vet. Om någon kan sjösätta ett sådant projekt så är det dom.

För över en månad sedan började de praktiska förberedelserna för årets största båtfest och med KSSS som arrangör. Fem pontonbryggor, cirka 100 m långa ligger på var sin sida om af Chapman. Över en kilometer ponton och 1,5 mil mooringslinor är nu på plats. Det är ett kvalificerat infrastrukturarbete som krävs. Varje utstickande ponton förankras med 50 ton betongankare och 500 meter kätting. Efter starten på söndag kommer varenda ponton, mooringlina och kätting att plockas upp.

Stockholms Hamnentreprenad berättar att man är 15 personer på sjön och fem elektriker som drar ström på pontonerna. Det har också lagts ut sju hundraameters kättingar som mooringlinorna ska fästas i. Två arbetsbåtar och en bogserbåt har använts. En spelpråm med kran hanterar tyngder på upp till 4,5 ton.