KSSS Blogg: NAS-Middag på NYYC

North American Station (NAS) grundades på initiativ av Pehr Sparre 1945 för att främja utbyte mellan New York Yacht Club och KSSS.

1954 utvidgades kretsen till de övriga stora Nordiska Yacht klubbarna: KDY, KNS, NJK och GKSS. Förutom löpande utbyte sker också en eskadersegling vart tredje år hos någon av de skandinaviska klubbarna. Nästa gång blir 2017 i GKSS regi.

Upptagandet av de övriga klubbarna 1954 firades i fredags med ett rejält 50-årsjubileum i NYYC:s fantastiska klubbhus på 44:e gatan i New York. I samband med detta valdes Ernest Godschalk till ny så kallad Post Captain med ansvar för samarbetet. Närvarande från KSSS var bland andra Hans Drakenberg, Eva Holmsten och familjen Urban som under lång tid arbetat med NAS från KSSS sida, samt undertecknad med min bättre hälft.

Vi ser fram emot kommande aktiviteter med våra amerikanska vänner!

Staffan

Läs mer från Staffan på Ordförande har ordet