Killarna mot tjejerna

SCA har två exakt likadana båtar i tävlingen. Två Farr 45:or. En med bara kvinnor i besättningen. En med enbart män. Prestigen är naturligtvis stor.

Just nu ligger männen något före kvinnorna.

– Vi har legat före dem i ett dygn, men nu de har smugit sig förbi i de lätta vindarna, säger Josefin Löwing, rorsman på SCA People

Trots det tillfälliga bakslaget är stämningen ombord god.

– Just nu är det ett mentalt spel. Det är periodvis nästa stiltje och då är det extra viktigt att vara fokuserad. För den som hittar vind vinner, säger Josefin.

Ombord på grabbarnas båt är naturligtvis också stämningen god.

– Vi gör som vanligt. Vi jagar tjejerna, säger skepparen på SCA:s killbåt David Lancefield.