Klart för inomskärsseglingen

I svaga, ostliga vindar startar inomskärsseglingen i årets upplaga av ÅF Inshore Race. Sammanlagt 73 båtar ska nu ut på en bana som ännu inte är bestämd.

Arrangörerna har, med hänsyn tagen till väder och vind, gjort tre olika banalternativ, 13, 15 respektive 20 nautiska mil. Val av bana kommer att offentliggöras i samband med starten klockan 12. Det blir sammanlagt sex starter med tio minuters intervall, i klasserna Classics (17 båtar), flerskrov (8 båtar) och SRS (48 båtar). Nu börjar stämningen på Skeppsholmen att bli förtätad…