Nyheter

ÅFIR skepparmötet lovar svaga vindar

2014-06-27 - ÅF Offshore Race Mötet med ÅFIR-skepparna klarades av på en kvart. Tävlingsledaren Fredrik Feldreich konstaterade att inomskärsseglingen i sin nuvarande form hade premiär.

Eftersom väderläget är så osäkert har tävlingsledningen valt tre olika banalternativ, 13, 15 respektive 20 nm långa. Sträckningen med start kockan 12 utanför Stadsgården går mot Blockhusudden, förbi Fjärderholmarna och utåt. Seglingen är beräknad ta cirka fyra timmar och med efterföljande prisutdelning på eventområdet. Alla deltagare har fått en banbeskrivning i utskrift. Det definitiva banvalet ges via högtalare och flaggor från startbåten. Säkerhetschefen Sten Edholm betonade att all kommersiell trafik har företräde.

Väderläget är skiftande men meteorologerna på SMHI bedömer att vi mitt på dagen får en svag sydostlig vind, 3-5 m/sek, något ökande under eftermiddagen men med samma riktning. SMHI:s fullständiga prognos finns på vår hemsida.