Utmanarsatsning ska ge fler medaljer

I samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté SOK , Svenska Seglarförbundet SSF och klubben KSSS ges det en extra möjlighet att stötta våra yngre seglare som vill satsa mot framtida OS.

KSSS har fått med fem seglare i denna uttagnings process.

På Svenska Seglarförbundets Hemsida går det att läsa följande:

Våren 2013 lanserade Sveriges Olympiska Kommitté, SOK en Utmanarsatsning som ett steg i visionen att Sverige ska vara med att slåss om 20 medaljer på sommar- och vinter-OS 2020 och 2022. Syftet med satsningen är att få fler svenska idrottsungdomar att nå nivån för att komma in i SOK:s Topp- och talangprogram.

Svenska Seglarförbundet ges nu möjlighet att starta sitt Utmanarprogram för att mycket närmare följa upp sina unga aktiva avseende träning, utveckling, insats med mera. Bland annat med individuella utvecklingsplaner.

-Det är en fantastisk möjlighet för oss att kunna hjälpa en ung mycket lovande generation seglare på ett helt annat sätt än tidigare. Visserligen är det ett smalt program där ett fåtal individer kommer med men vår ambition är att den kunskap och modell vi använder för satsningen ska kunna spilla över till fler individer utanför programmet, säger Marit Söderström, ansvarig för talangutveckling inom juniorsegling på SSF och projektledare för Utmanarsatsningen.

SOK kommer att ansvara för centrala uppföljningar och gemensamma inspirationsaktiviteter, s.k. Youth Olympic Camps för alla aktiva och tränare som ingår i satsningarna.

- För att nå vår vision om 20 medaljer så behöver vi öka antalet aktiva i Topp- och talangprogrammet från dagens 215 till 400 stycken 2016 och framåt. Men idag finns det för få talanger som står och knackar på dörren och håller den nivån som krävs. Vi gör den här satsningen för att vända på den trenden, säger Peter Reinebo, verksamhetschef på SOK.

Det första steget för seglingens del är att ett antal unga seglare tagits ut för att delta på Youth Olympic Camp, YOC som genomförs på Bosön 13-15 juni.  Den 25 juni kommer SOK meddela vilka av de deltagande aktiva på Youth Olympic Camp som kommer att tas ut till Utmanarsatsningen. SSF kommer då att meddela vilka seglare som är uttagna i programmet.