Vädret spelar huvudrollen inför starten

Inför flera hundra skeppare och besättningsmän ledde tävlingsledaren Fredrik Feldreich sitt 24:e och sista skepparmöte för seglingen runt Gotland.

Vädret – eller osäkerheten över väderutvecklingen – spelade huvudrollen. Utsikterna för söndagen start av ÅF Offshore Race blev mycket generella med svaga vindar från sydost, 2-4 m/sek, tidvis växlande. Detta har lett till att tävlingsledningen har olika alternativ, beroende på väderutvecklingen.

Med för svag vind genom skärgården kan seglingen ställas in från början och då blir det egen resa till omstart klockan 20.30 utanför Sandhamn, med nya och större startgrupper. Ett andra alternativ är att starta som planerat men om vinden avtar, bryta på vägen för att för egen maskin ta sig till Sandhamn och omstart klockan 20.30. Tävlingsledningen har följebåt före ledande båt och efter sista båt för att ha fältet under kontroll. Alla besked om vilket alternativ som gäller ges dels genom VHF kanal 71, dels genom flaggning.

Det påpekades också om en förändring och skärpning av ordningsreglerna. Ledningen skärper kraven på disciplinen inom startområdet. Överträdelser kommer att bestraffas.