Årsboken försenad

Normalt brukar KSSS Årsbok komma till Valborg varje år. I år kommer dock boken att komma betydligt senare. Nytt datum är beräknat strax före midsommar.

Skälet till detta är att KSSS hamnat i en juridisk tvist med leverantören av KSSS Årsbok. KSSS har då valt att skjuta fram boken under försöken att lösa tvisten.
Oberoende hur tvisten eventuellt löses så kommer KSSS Årsbok ut senast till midsommar.

Johan Hedberg
Klubbdirektör