Claes Öhman har lämnat oss

Efter en tids svår sjukdom har Claes seglat färdigt. KSSS har förlorat en sann stöttepelare, kappseglare, funktionär, domare och stor entusiast inom de flesta av KSSS verksamhetsområden

Under en lång följd av år var han också sekreterare och ordningsman i KSSS Ungdomsstiftelse, därtill också i många sammanhang en generös bidragsgivare.

Claes hade många strängar på sin lyra och var starkt engagerad i en mängd olika organisationer och styrelser, kanske främst i Saltsjöbaden och Saltsjö-Duvnäs där han var en stark profil som alla, åtminstone inom seglingskretsar, kände väl. Vi vill gärna tro att han ändå hade sitt hjärta i KSSS. Men sannolikt tror man likadant inom alla andra organisationer som han var aktiv inom.

Claes började redan 1960 att engagera sig i olika kommittéer och hade en självklar plats i styrelsen under 1980-talet. Till en början gjorde hans starka kappseglingsintresse att han lade sin energi på Bankappseglingskommittén men hans stora engagemang för KSSS anläggningar gjorde att han också återfanns i Intendentkommittén i flera perioder. Från 1974 förstod Claes att han hörde hemma i Juniorkommittén, där kunde han hitta en kombination som passade hans starka känsla för KSSS alla verksamheter. Viljan att hjälpa ungdomar in i seglarvärlden var också en av hans passioner. Alla som påbörjat sin seglargärning i Saltsjöbaden känner till hans skötebarn, Måsungeklubben. Hans starka känsla och intresse för kappsegling fanns dock med hela tiden, under senare år som uppskattat lokomotiv inom Stjärnbåtsgänget.

Under många år kunde vi se Claes som funktionär i sin Targa på de flesta av KSSS större regattor. Han var självskriven i juryn och så sent som förra året fanns han med i Sandhamn under Sandhamn Open och enligt planerna skulle han också ha ingått i Juryn för ÅF Offshore Race, men hans sjukdom hade då slagit till med full kraft och han tvingades vända hem då han var på väg i sin båt in till Stockholm. Claes var en sann kämpe som aldrig ville ge upp.

Claes var en sådan person som alltid ställde upp för KSSS och genom sin kunskap, humor och positiva läggning har han betytt oerhört mycket för alla i sin omgivning. En sann glädjespridare.

Personligen hade jag en särskild vänskap med Claes då han var min mentor och företrädare på VD-stolen. Hans aldrig sinande engagemang och vilja att hjälpa till har betytt mycket för mig och KSSS.

Tomrummet blir svårt att fylla! Vi saknar dig Claes.

/Fredrik Feldreich