KSSS Blogg: Bästa årsmötet hittills!

I förra veckan hade vi det årsmöte vid vilket bokslut läggs till handlingarna, styrelsen beviljas ansvarsfrihet och nya ledamöter i både styrelse och kommittéer väljs in. Kanske ingen kioskvältare ur ett mötesperspektiv kan tyckas men viktigt att vi har en väloljad process även för detta i vad som är en av Sveriges mest proffsiga ideella föreningar överhuvudtaget, oavsett sport.

Ett mer lustfyllt inslag, inte minst för mig som ordförande, är då att få dela ut medaljer, nålar och plaketter till medlemmar som gjort förnämliga insatser som funktionärer och seglare eller på andra sätt tillskyndat verksamheten. Det är en fin möjlighet vi har att belöna sådana som ställer sin tid och sina krafter till sällskapets förfogande. 

Efter det välbesökta årsmötet som hade cirka 250 deltagare vidtog middagen. Huvudpersonen här var ingen mindre än Iain Percy, teamchef för Torbjörn Törnqvists Artemis Racing som representerar KSSS i Americas Cup. Om man gillar segling finns det nog inget projekt som framstår som mer kittlande än detta. Här samlas de bästa seglarna, konstruktörerna, båtbyggarna och segelmakarna för att göra upp på Bermuda 2017 om seglingssportens äldsta pris. Iain ursäktade sig i början av sitt föredrag av att han kunde tala om ämnet i timmar och det hade nog inte publiken haft något emot, inte minst i ljuset av alla intresserade frågor. Vi fick en unik inblick vad som händer just nu, vad vi kan förvänta oss och även hur de andra teamen är positionerade inför årets tour med de foilande AC 45:orna. I slutet av sommaren kommer en deltävling att gå av stapeln i Göteborg och KSSS planerar att ordna en medlemsresa dit för kunna titta på vad som kommer att vara "the best show in town". 

Kort sagt var detta en presentation som fyllde oss med både entusiasm och längtan inför den kommande kappseglingssäsongen (även om jag får tillstå att Draken är ett något långsammare verktyg). Därtill vi fick en uppdatering från våra elitseglare som just avslutat världscupen i Miami och hade färska rapporter och iakttagelser inför den OS-avgörande säsongen 2015. Kort sagt var detta ett årsmöte värt namnet för alla seglingsintresserade medlemmar. Nu ser vi den kommande säsongen an med tillförsikt.

Staffan

Läs mer från Staffan på Ordförande har ordet