KSSS Blogg: Farväl till två märkesmän

På kort tid har två märkesmän i KSSS gått ur tiden: Claes Öhman och Peter Wallenberg.

Claes Öhmans insatser i KSSS omfattar så gott som alla fögderier inom Sällskapet, till och med att vara VD under en interimsperiod 1990-91. Claes engagemang för seglingen i allmänhet och KSSS i synnerhet var stort och äkta. Han var heller aldrig sen att återkoppla med både ris och ros kring KSSS verksamhet. Var det ris var det dock alltid på ett konstruktivt sätt utifrån hans egen rika erfarenhetsbank och alltid med ett skratt och glimten i ögat. Han värnade ständigt om sällskapets bästa och det känns märkligt att inte framdeles få se honom kommande farandes i sin Targa över Baggensfjärden på väg till Saltis eller Sandhamn vid något av våra evenemang. I varje generation KSSS:are finns det några få medlemmar som genom handling och aktivitet mer än de andra burit sällskapet på sina axlar, Claes Öhman var en av dem. 

Peter "Pirre" Wallenberg var Hederledamot i KSSS, en utmärkelse som det är mycket få förunnat att åtnjuta. Familjen Wallenbergs betydelse för KSSS går inte att överskatta och Pirres stora stöd till klubben genom åren låg väl i linje med den traditionen. Utöver generösa bidrag till vår verksamhet var han också delaktig som sponsor bakom ett antal havskappseglingssatningar med båtarna Indispensable och Indispensable Too. Han var också viktig tillskyndare till det 175-årsjubileum som KSSS firade 2005. Utan Pirres många insatser hade Sällskapet inte stått på samma solida grund som idag. 
KSSS kommer att sakna dessa två seglarkamrater och våra tankar går till deras familjer.

Staffan Salén
Ordförande

 

Läs mer från Staffan på Ordförande har ordet