KSSS Blogg: Telegrafholmen, Ranängen och säsongspremiär!

KSSS berörs för närvarande av ett antal rejäla byggprojekt till exempel Telegrafholmen, Ranängen och kajkanten i Saltis. Vad gäller Telegrafholmen är bygget i full gång. Detta sker inte i KSSS regi eller risk men med vårt benägna överinseende.

Att detta projekt kommit till stånd efter 10 års hårt förarbete kan vi tacka många för till exempel familjen Sundén Cullberg som en gång skänkte ön till sällskapet, den projektgrupp som under ledning av Magnus Odin oförtröttligt nedkämpat alla hinder som legat i vägen för projektet samt ävenledes de garanter som genom sin finansiella uthållighet möjliggjort att det nu slås upp hus på löpande band ute på Telegrafholmen. Till er och alla övriga inblandade vill sällskapet framföra sitt alldeles särskilda tack. 

Sedan har vi också fått bygglov för vårt efterlängtade bygge av ett hus för verksamheten i Ranängen, något jag flaggat för under lång tid men som nu kommer att materialisera sig. Insamling av medel pågår för fullt och alla bidrag mottages med stor tacksamt. Hör gärna av er till undertecknad på staffan.salen@salenia.se om ni vill vara med och bidra eller har idéer kring hur vi kan göra Ranängsprojektet bättre. Tanken är att huset skall stå klart nästa sommar. 

Därtill har vi också gått i författning om att reparera kajen vid klubbhuset i Saltsjöbaden som eroderats av vågor under åren. Tusen (1000!) lastbilslaster med sten har avstjälpts och det finns alla förutsättningar för att detta inte bara kommer att bli en reparation utan de facto en förbättring av de allmänna förutsättningarna för verksamheten i Saltsjöbaden. Vi ber er dock att bestycka er med visst tålamod eftersom all tippad sten nu måste sätta sig under ett år innan vi kan gå i författning om steg 2 som bland annat innefattar asfaltering, ramper och annat. 

Seglingssäsongen är också i full gång. Vissa träningsgrupper har redan, tack vare den varma vintern, varit igång sedan flera veckor tillbaka. Jag har även själv fått segla lite, närmare bestämt i San Remo där Olle, Patrik och undertecknad gångna helgen deltog i Italienska Mästerskapen i Drake i en för ändamålet hyrd båt. Efter att ha haft en inte alltför lyckad regatta i samband med EM i San Remo förra året nalkades vi uppgiften med viss respekt. Därtill var konkurrensen hård med en stor del av världseliten samlad. Första dagen bjöd på stabila vindar från sydväst, vi uppfattade att det var bättre tryck inne vid land vilket visade sig stämma och vi kunde bärga en 11:e och en 5:e plats i det 42 båtar stora fältet vilket innebar en 7:e plats totalt med bara 4 poäng upp till 2:an efter första dagen. På fredagen var det om möjligt ännu bättre väder med strålande sol och cirka 5 m/s från söder. Typ. Det visade sig nämligen att vinden oavbrutet oscillerade 30-40 grader och det var svårt att få iväg fältet. Efter 5 starter kom vi till slut iväg för babord (!) vid lämärket. Efter 3/4 delar av kryssen låg vi stabilt på en tredjeplats men då blåstes seglingen av pga vindvridet i starten, typiskt. Därmed blev det ingen segling den dagen. Just när det var som roligast var jag tvungen att åka hem för lite privata förpliktelser och vår pålitlige fjärdeman Fredrik hoppade in istället, en förstärkning för vilket lag som helst! Detta ledde inte oväntat till en ytterligare förbättrad totalplacering där vårt ekipage slutade på en mycket hedrande 5:e plats i det tuffa startfältet, vilket var fantastiskt bra jobbat. Framför allt påmindes vi dock återigen om hur kul det är att segla! Förberedelserna innan, spänningen inför start, det taktiska spelet och spänningen på banan när båtarna skiljs och möts och glädjen när seglingarna gått ens väg. Därtill i trevlig samvaro med andra seglare.

Kort sagt säsongen är igång, se till att komma ut på banor och fjärdar vad det lider och njut, det är trots allt därför vi håller på!

Staffan

Läs mer från Staffan på Ordförande har ordet