KSSS lathund till ISAF Offshore Special Regulations

KSSS har sammanställt en lathund i form av bildserie med exempel på olika delar i säkerhetsbestämmelserna i ISAF Offshore Special Regulations (OSR) kategori 3 för enskrovsbåtar med livflotte.

Lathunden kan användas som stöd i förberedelserna inför årets regatta och kompletterar Svenska havskappseglingsförbundets översättning av bestämmelserna i OSR. Båda dokumenten är framtagna för att underlätta för er seglare och vid eventuella skiljaktigheter är det originaltexten i OSR 2014-2015 som gäller.

Ni hittar även det besiktningsprotokoll som kommer att användas i samband med ÅF Offshore Race 2015. I samband med registrering på Skeppsholmen skall deltagande båtar lämna in ett ifyllt besiktningsprotokoll till tävlingsledningen. Genom att underteckna besiktningsprotokollet intygar ansvarig person ombord att båten och besättningen uppfyller säkerhetsbestämmelserna för regattan. De aktuella dokumenten finns publicerade på regattans hemsida.