Kajrenovering är nu igång

Nu börjar det stora arbetet med att stoppa erosionen av kajen framför hamnplanen i Saltsjöbaden. Stora områden har visat sig att vara underminerade och under en tid har planering pågått för att åtgärda detta.

Detta kommer göra att årets seglingssäsong och då framför allt KSSS jolleverksamhet kommer ha begränsade antal ramper för sjösättning. Många tunga transporter kommer gå till området fram till april. Biltrafik till området undanbedes 07:00-17:00 samt att gående ej står för nära grävare och stenmassor.

KSSS arbetar med färdigställande av hela hamnplan och intilliggande områden men kommer inte kunna göra det innan det finns tillräckligt med medel. Dock så är planen att det kommer kunna gå att sjösätta båtar på enklare snabbare sätt samt göra hela området mer tillgängligt för segling.