Nyheter

Nu är vi igång med ÅF Offshore Race 2015!

2015-06-25 - ÅF Offshore Race Vid en välbesökt presskonferens fick media träffa och lyssna till Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård, KSSS´ordförande Staffan Salén och nye tävlingsledaren Håkan Andersson samt två deltagare, Lisa Fredriksson och förra årets totalsegrare Magnus Nordgren.

Karin Wanngård ”gör sitt första ÅF Offshore Race” som hon uttryckte det och betonar vikten för staden av att en händelse som ÅF Offshore Race-starten är ett återkommande event: ”Det här är ett positivt arrangemang som skapar god stämning och drar besökare till hela regionen. Jag vill sätta Stockholm på världskartan med den här typen av folkfest för det gynnar både vår image och hela besöksnäringen.” Hon menar vidare att nyckeln till framgång är att få alla delar att samspela, att kunna erbjuda något för alla och att barnen också ska få plats och ”att man kanske kan få shoppa lite, för den som har lust.”

Staffan Salén påpekade att ganska många hade lite dubier om hur bra det var att flytta starten till Stockholm men att de flesta nu blivit entusiastiska. Han menar att mycket av KSSS uppdrag är att göra seglingen synlig för så många som möjligt: ”Då är ju ett event som ÅF Offshore Race perfekt. Med hjälp av staden och alla sponsorer har vi nu fått en bra kommersiell plattform att utgå från. Lika viktigt är att alla deltagare tycker det är roligt. Och sist men inte minst, vi på KSSS har närmast ett folkbildningsansvar för att utbilda kommande generationer till goda seglare.”

Två av deltagarna i årets race är Magnus Nordgren och Lisa Fredriksson. Magnus blev totalsegrare i förra årets tävling, dessutom med tävlingens minsta båt, ”Team Räknäs”, 7 m lång och tre mans besättning. Lisa Fredriksson är en de få kvinnliga befälhavarna i årets race, hon seglar sin Bianchi, en sprillans ny Arcona 430: ”Vi behövde en ny man i vår besättning och råkade veta att Magnus var ledig så jag kontaktade honom och på den vägen är det”. Besättningen på Bianchi är hälften män, hälften kvinnor, med betryggande seglingserfarenhet, sammanlagt 152 Gotland Runttävlingar. ”Vi seglar för att det är kul men också för att komma så långt fram som möjligt. Vi kör i treskift, 6 timmar på, 3 timmar av.

Till sist ett råd från Magnus, förra årets totalvinnare, om knepen för att vinna: ”erfarenhetsmässigt ligger den genomsnittliga vindhastigheten så här års och i våra trakter på ca 4 m/s. Då finns det bara ett knep för att vinna – leta vind!”