Nyheter i ÅF Offshore Race 2015

Årets nyhet i ÅF Offshore Race är att KSSS inför en handikapplista för alla deltagande båtar. Syftet är att få en startlista som baseras på båtens fart inte på mätbrevet. Därmed skapas jämnare, roligare och mer utmanande kappsegling.

Årets nyhet i ÅF Offshore Race är att KSSS inför en handikapplista för alla deltagande båtar. Syftet är att få en startlista som baseras på båtens fart inte på mätbrevet. Därmed skapas jämnare, roligare och mer utmanande kappsegling.

Under havskappsegling så är vädret mer avgörande än vilket handikapp man innehar. Om alla båtarna delas in i fartordning istället för efter mätregel så innebär det mer ”båt mot båt-segling” på havet.

I ÅF Offshore Race har man sedan flera år tillbaka använt sig av de två mätreglerna ORCi och SRS. Så kommer det även att vara 2015. ORCi mätregeln är den internationella mätregel som seglas i större mästerskap så som SM, EM och VM och kommer därför att kallas för Mästerskapsklassen och kommer precis som tidigare att prisas i en egen resultatlista. SRS är en svensk lite enklare mätregel.

I ÅF Offshore Race 2015 kommer KSSS att lägga alla båtar i samma handikapplista och därifrån skapa startgrupper som är baserade på fart och inte på vilken mätregel som båten kappseglar.  Handikapplistan kommer att baseras på SRS-tal. De båtar som seglar ORCi kommer att få  SRS-tal  baserade på sina mätbrev i ORCi. Seglarförbundets Göran Olsson kommer att vara behjälplig med detta och även finnas på plats vid ÅF Offshore Race.

Senast den 15 juni måste båten/båtägaren bestämt vilket mätregel/mätbrev som han vill att båten seglar med.
 
Har man då:
-ORCi mätbrev får båten ett (gratis SRS mätetal) på den konfiguration den innehar i ORCi mätbrevet. Detta SRS tal är endast till Handikapplistan.
-SRSv eller SRS Dh eller tabell båt så är det tal båten får för Handikapplistan.
Startlistorna görs sedan från Handikapp listan som innehar alla båtar.
Dock kommer Dubbelhanded ha en egen start.
 
Gränserna för start grupperna kommer sättas efter 15 juni.

Nu är det hög tid att anmäla sig. Anmälan

Hjärtligt välkommen till ÅF Offshore Race 2015.