Ordförandeskifte i KSSS Ungdomsstiftelse

Efter 22 år på posten lämnar Sven H Salén nu över ordförandeskapet i KSSS Ungdomsstiftelse till Jacob Wallenberg.

- Jag ser det som en ära att nu aktivt få engagera mig i stiftelsen. Ungdomsstiftelsen har varit och är en av klubbens viktigaste beståndsdelar, säger Jacob.
Övriga ledamöter i KSSS Ungdomsstiftelse är Maria Lamke, Torgny Nordström, Thomas Gross, Patrik Enblad och Claes Kugelberg.