Svenska Sjö – ny officiell försäkringssponsor till KSSS och ÅF Offshore Race

Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS, som bland annat arrangerar havskappseglingen ÅF Offshore Race (f.d. Gotland Runt) är sedan 1967 delägarna i försäkringsbolaget Svenska Sjö. Nu utvecklar Svenska Sjö och KSSS samarbetet och Svenska Sjö träder in som ny officiell försäkringssponsor till KSSS.

Svenska Sjö är ledande specialister på båtförsäkringar och företaget är känt för att ha väldigt nöjda kunder. Vid den senaste kundundersökningen Svenska Sjö gjorde under 2014, uppgav hela 85 procent att de var mycket nöjda med båtförsäkringsbolaget.

Genom det stärkta samarbetet går Svenska Sjö in som KSSS nya officiella försäkringspartner och företaget blir en del i den starka varumärkes- och marknadsplattformen KSSS utvecklat under de senaste åren.

Bland annat kommer Svenska Sjö att medverka i KSSS nationella kampanj runt en av världens största havskappseglingar, ÅF Offshore Race, vilket innefattar print- och digital annonsering, i affärspress och seglingsmedia, utomhusreklam, webb och event.

Förutom den årliga partnerfinansiering som Svenska Sjö skjuter till inom ramen för det officiella sponsorskapet med KSSS, tar KSSS en aktiv roll med målet att eventuellt överskott går tillbaka till KSSS ideella verksamhet. KSSS kommer bland annat hjälpa Svenska Sjö med arbete inom försäkringsförmedling, rekrytering av eventpersonal och utveckla nya försäljningskanaler för företaget.

– Det känns spännande att vi nu kan erbjuda en av de mest uppskattade båtförsäkringarna till våra medlemmar och övriga målgrupper. Att vi på samma gång kan erbjuda Svenska Sjö nya kanaler inom försäljning, marknadsföring och varumärkesassociering, är givetvis ett bra kvitto på att våra olika verksamheter är laddade med bra värden säger Henrik Jansson, Kommersiell Direktör på KSSS.

– Vi är mycket stolta att vi nu blir en officiell sponsor och samarbetspartner till Sveriges ledande organisation inom segling och att vi tillsammans kan utveckla aktiviteter och försäkringserbjudanden som förhoppningsvis kommer våra gemensamma målgrupper tillgodo säger Per Grywenz, VD Svenska Sjö.

Sponsorskapet med KSSS sträcker sig över tre år och redan i vår inleds en rad gemensamma aktiviteter inom marknadsföring, event, försäljning, information och PR.

För mer information, kontakta Henrik Jansson, Kommersiell Direktör KSSS, 070-533 20 77, henrik@ksss.se eller Per Grywenz, VD Svenska Sjö, 0708–11 54 11, per@svenskasjo.se