De lotsar alla båtar genom nålsögat

En av de mera stressrelaterade uppgifterna i samband med tävlingen är att besiktiga alla båtar. Kort sagt, kolla att de följer alla mått, regler och säkerhetsaspekter. Thomas Frimansson är säkerhetsansvarig sedan förra årets segling. Han basar över 15 besiktningsmän på Skeppsholmen varav sex följer med ut till Sandhamn.

Deras uppgifter är att besiktiga alla anmälda båtar före start, i år 226 stycken. På tre dagar… En annan uppgift är att under tävlingen följa upp alla båtars passager och exakt veta var de befinner sig. Jobbet slutar inte förrän sista båt har gått i mål.

– I år har vår ’besättning´ funkat fantastiskt. Mycket av det effektiva jobb vi kunnat göra beror på våra ’spindlar i nätet’, Johan Fischerström och Mikael Ravelius. Tillsammans med Karin Holmsten som är vice tävlingsledare har vi lyckats skapa en bra välkomstkommitté för seglarna. Och de visar verkligen sin tacksamhet mot oss. Det känns mycket tillfredsställande att få så positivt gensvar från deltagarna, säger Thomas.

Besiktningsmännens uppdrag löper året runt. Under icke tävlingssäsong pågår ett löpande reviderings- och uppdateringsarbete. Alla dokument gås igenom, regelverk och checklistor aktualiseras och allt läggs ut på nätet.

– Det kanske inte är så många som tänker på hur mycket slit det ligger bakom att få besiktning och säkerhet att fungera och hänga med utvecklingen, avslutar Thomas.