Generationssegling från Runmarö fyller livet med mening

Rush är en Sydney 40, byggd 1998 i Australien. Hon är byggd enkom för kappsegling. Sedan förra året har teamet Runmarö Sail Racing seglat två gånger i veckan. Ambitionen har varit att med ett sammansvetsat gäng placera sig så bra som möjligt på ORC-i och SRS- seglingar runt om i stockholmsområdet. I år spänner teamet bågen lite hårdare genom att ställa upp i ÅF Offshore Race och ORCi augusti i VM i Köpenhamn.

Den tio man stora besättningen består i huvudsak av två generationers seglare med anknytning till Runmarö där skepparen Håkan Forslund bor med sin familj. Med ombord är två döttrar och en son i åldrarna 19-57. Till VM i Köpenhamn får de förstärkning av en kusin.  

– När alla inte är lika rutinerade så är det en längre startsträcka men tillfredsställelsen är desto större när man kommer i kapp, säger Håkan. 

Familjesegling ligger annars i generna och familjen har i olika konstellationer sedan 1981 deltagit i samtliga Gotland Runt med Scampin Boj Boj som i år seglas av brodern Peter Forslund och crew. 

Besättningen på Rush känns lätt igen med sina rosa t-shirts med budskap om att ”Skratt fyller livet med mening”. Rush stödjer och uppmuntrar andra till att stödja Clowner utan gränser, en ideell organisation som sedan 1996 arbetar för att sprida hopp, skratt och lek till barn som lever i extrem utsatthet.  Läs mer på www.skratt.nu