Nyheter

KSSS Blogg: Tack Johan Hedberg. Och strategidagen.

2016-09-08 - KSSS Blogg Efter snart 4 år som klubbdirektör har Johan Hedberg valt att gå vidare till nya utmaningar. Och det har inte varit vilka 4 år som helst utan fyra av de mest framgångsrika åren i KSSS historia, något som inte minst berott på Johans många förtjänster och insatser.

Värt att nämna är till exempel den uppstyrda ekonomin som bland annat möjliggjort att vi kunnat investera ordentligt i samtliga våra anläggningar. I Saltsjöbaden och på Ranängen har vi idag två av Sveriges finaste träningscentra för segling, hamnarna har byggts ut och Telegrafholmsprojektet har genomförts. Johan har också lagt ett stort arbete på att utveckla ÅF Offshore Race som inte bara bibehållit sin position som en av Europas ledande havskappseglingar men också utvecklats till ett ledande svenskt idrottsarrangemang ur ett publikt och kommersiellt perspektiv. Något som kanske är mindre känt är Johans stora engagemang i att höja kvaliteten på vår lägerverksamhet. Under hans tid har vi bl.a. utarbetat en värdegrund för lägren (och KSSS som helhet) samt infört omfattande ledarutbildningar. Detta har inneburit en ytterligare kvalitetshöjning för den  verksamhet som ligger många närmast om hjärtat i sällskapet.

Detta bland mycket annat. Jag vill därför å hela KSSS vägnar passa på att tacka Johan för de här fyra åren och för ett utomordentligt jobb och önskar honom lycka till med sina nya utmaningar.

The show must go on dock och en naturlig konsekvens av det är den årliga strategidagen med styrelse och kansli. Frågor som kom upp i år var bland annat vårt nya mantra "Alla kan segla", en ambition att få ut fler för segel på vattnet i alla upptänkliga former, dels en uppföljning av vår strategi 2013-2017 som alltså skall levereras nästa år. 

Förutom bra diskussioner och slutsatser under dagen är det fantastiskt att se vilket otroligt engagemang det är i gruppen. Varje avbrott och rast blir det som en myrstack där man planerar, utbyter idéer och uppslag och följer upp. "Hade vi varit ett företag hade vi varit Google sett till energi, kreativitet och initiativförmåga" var det någon som sa. Det ligger något i det och det visar att KSSS och vår verksamhet har en förmåga att engagera på ett sätt som kanske inte är så vanligt i samhällskroppen idag. Sedan har vi också förmånen att ha en styrelse och kansli med ett långt förflutet och stort hjärta för klubben. 

Och häri ligger vår styrka, ett mänskligt strukturkapital som gjort att KSSS idag är en 186-åring i bättre form än någonsin. Det lovar gott inför de kommande 186 åren.

Staffan

Läs mer från Staffan på Ordförande har ordet