Nu kan du teckna din Tävlingslicens

Från och med säsongen 2016 ska den som är ansvarig ombord, normalt rorsman, inneha en tävlingslicens som utfärdas av SSF, för att få kappsegla på nationell och internationell nivå i Sverige.

Tävlingar där man behöver licensen är t ex SM, JSM, KLM, nationella kval och rankingseglingar, NoM, JNoM, EM och VM. Nu kan du teckna din licens.

Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år och de som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.

Licensen finns i fyra olika former:

  • Årslicens Senior 2016 - 300 kr 
  • Engångslicens Senior - 150 kr 
  • Årslicens Junior 13-20 år 2016 - 200 kr 
  • Engångslicens Junior 13-20 år - 100 kr 

Engångslicenserna är en tillfällig tävlingslicens som gäller en vecka från det startdatum du anger vid tecknandet.

Här tecknar du tävlingslicens

Namnen på licensinnehavarna visas på en separat sida så att arrangören lätt kan stämma av att deltagarna har licens vid tävlingen.

Listan med giltiga tävlingslicenser

I licensen ingår en olycksfallsförsäkring. Läs mer om den här