Partners

Artemis Racing

Inför 35:e upplagan av America's Cup 2017

Utmaning

I America's Cup är det alltid en klubb som utmanar. Och i Artemis fall är det alltså Kungliga Svenska Segelsällskapet som officiellt utmanar Golden Gate Yacht Club. KSSS representeras av Torbjörn Törnqvist och hans Artemis Racing Team.

Bakgrund

De lyckade arrangemangen av America's Cup (AC34) i San Francisco 2013 med strandnära kappseglingsbanorna och introduktionen av katamaraner har förändrat seglingen, så den tidigare kritiken mot katamaranerna har nästan helt försvunnit. Effekten är att många fler pratar segling efter att ha upplevt de hissnande seglingarna. Att segla katamaran och med foil har fått en skjuts.

Förberedelserna för AC35 är i full gång och startade bara en kort tid efter den spännande finalen då Team Oracle USA vann över Team Emirates New Zealand med 9-8, efter en helt osannolik upphämtning sedan de legat under med 1–8. En upphämtning som är sällan skådad.

Diskussioner om förändringar

Det förs diskussioner mellan teamen om eventuella förändringar, som drivs av en önskan att få ner kostnaderna med syfte att öka antalet deltagande team. För att Americas Cup skall utvecklas positivt är det säkert en nödvändighet att öka antalet team. Kanske kommer vi att få uppleva att flera inhemska team kämpar om att bli utsedd till försvarare.

För att få ner kostnaderna måste antalet seglare/konstruktörer minska samtidigt som utvecklingsresurserna för båtarna måste begränsas.

Dessa bägge målsättningarna når man genom att segla i mindre båtar vilket får ner antalet seglare/konstruktörer på lönelistan. Med mindre båtar sjunker också kostnaderna att transportera båtarna mellan olika seglingsorter. Följs detta med att utvidga de delar av båtarna som är av entyp, kommer kostnaderna att sänkas.

America's Cup är indelat i två delar

  1. AC 35 World Series
  2. America's Cup

AC 35 World Series

Seglingarna sker med AC45:or som har modifierats och försetts med foilande centerbord.Varje utmanare kommer att erbjudas att arrangera ett World Series Event, per år fram till America's Cup 2017. Detta evenemang har två syften, det ena att träna besättningarna och det andra är att marknadsföra America's Cup. World Series har följande seglingar planerade för 2015:

  • Portsmouth 23-26 juli
  • Göteborg 27-30 augusti
  • Bermuda 16-18 oktober

America's Cup AC35

En annan nyhet är att försvararen Team Oracle inte försvarar Cupen i hemmavatten. Det har bara hänt någon enstaka gång att försvararen valt ett annat land för sitt försvar av Americas Cup. Team Oracle har valt Bermuda för finaler i AC35.

Det mediala trycket på seglingarna har som sagt nått nya nivåer och har gjort det möjligt att få tittare/publik som sträcker sig långt utanför de som är intresserade av segling.

Seglingen har som sport tagit ett stort steg framåt och har en ny och väsentligt utvidgad publik. TV:s intresse hänger tätt ihop med detta. Det är intressant att notera att världens äldsta idrottspokal leder utvecklingen av seglingen.

Ny laguppställning

Den 1 oktober 2013 tillkännagav Bob Oatley och hans klubb, Hamilton Island Yacht Club, Australien sin utmaning i AC35 och blev därmed Challenger of Record. De återkallade sin utmaning den19:e juli 2014, p.g.a. svårigheter att finna sponsorer i tillräcklig omfattning.

Senare har Team Emirates New Zealand hotat med att kasta in handduken p.g.a. oklarheter med sin finansiella stöttning från officiellt håll. Även Team Luna Rossa hotade att dra sig ur AC35, vilket inledningsvis såg ut att vara en samordnad action. Den främsta anledningen till konflikten var att man plötsligt bytte båtmodell till en mycket mindre katamaran (45 fot).

När dimman hade lagt sig var Team Emirates New Zealand kvar som utmanare och Team Luna Rossa tackade för sig. Oklarheter kring storleken på båtarna i AC35 lär ha varit orsaken.

Ett nytt tillskott av utmanare kom i början av maj i form av en utmaning från Soft Bank, Japan. Den satsningen kan möjligen ses som ett sätt att ge extra skjuts till de Olympiska spelen i Tokyo 2020. Soft Bank Challenge har bråttom eftersom alla utmanare måste delta i World Series, som har sin första tävling i Portsmouth 23-25 juli 2015.

Så nu ser uppställningen av Teamen ut som följer

Utmanare AC35

  • Artemis Racing
  • Ben Ainslie Racing
  • Emirates Team New Zealand
  • Team FranceTeam Japan 

Försvarare AC35

  • Oracle Team USA

Utvecklingen av America's Cup

Reglerna för seglingarna i America's Cup bygger på en ”Deed of Gift” från 1887 och kan liknas vid ett testamente. Detta vägledande dokument ger upphov till många tolkningar vilket förklarar varför dessa många gångar måste dras inför rätta för att lösas.

Försvararen av America's Cup har en mycket stark position när det gäller dessa tolkningar, och används inte sällan till att stärka försvararens position. Försvararen har ”Deed of Gift” på sin sida.

Det finns en uttalad önskan och vision bland AC35 deltagarna att skapa en mera förutsägbar America's Cup i ett längre tidsperspektiv, genom att lägga ut och fastställa planer, med utgångspunkt redan från AC35.

Skulle man uppnå ett sådant mål tillsammans med lägre kostnader och långsiktighet skulle America's Cup kunna attrahera fler team.

Arbetet med en sådan vision har påbörjats genom att ”America's Cup Advisory Board” har bildats och kommer att ledas av Harvey Schiller som utnämnts till ”Commercial Commissioner”. The AC Advisory Board består av en representant från varje deltagare, utöver Harvey Schiller. Första mötet kommer att hållas i Portsmouth den 25 juli 2015 

Björn Unger
12 maj 2015

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-05-18