Partners

Avantime Group

Avantime Group utvecklar digitala affärslösningar, strategier och integrerad marknadsföring med målsättning att skapa konkurrensfördelar och mätbara resultat för deras uppdragsgivare. Avantime Group gör detta genom att skapa synergier mellan deras fyra affärsområden Management, Marketing och Creative och Development. De producerar bland annat tekniska förstudier, webbtillämpningar, intranätlösningar, iPhone- och Android-appar samt marknadsplaner för digital media.

För mer information: www.avantime.se

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-05-24