Starting Order

Starting Order

PRELIMINARY Starting Order for ÅF Offshore Race 2016

Start

Time Class Flag Rating
Start 1 11:00 SRS C Orange 1,211 – 1,250
Start 2 11:10 SRS C Orange 1,040 – 1,210
Start 3 11:20 SRS DH White 1,040 – 1,427
         
Start 4 11:40 SRS B Blue 1,284 – 1,322
Start 5 11:50 SRS B Blue 1,251 – 1,283
Start 6 12:00 ORCi B Yellow 590,0 – 680,0
Start 7 12:10 ORCi A Yellow 485,1 – 589,9
       
Start 8 12:30 SRS A Green 1,357 – 1,559
Start 9 12:40 SRS A Green 1,323 – 1,356

       
Start 10 13:00 ORCi Big Boat Yellow 300,0 – 485,0
    SRS Big Boat Green 1,763 – 2,039
Start 11 13:10 Classic Pink 1,118 – 1,401
Responsible Editor KSSS-Publicerad 2016-07-01