Övrig information

Ön har en allmän väg som går från hamnen till badstranden Trouville. Mellan de gamla husen och bodarna går endast hårt upptrampade stigar. De äldsta nu befintliga husen byggdes i mitten av 1700-talet. Sandön är en gammal fyr-, lots- och tullplats. Ca 300 personer var bosatta på ön under 1800-talet; de flesta lotsar och tulltjänstemän. Jordbruk, fiske och jakt var binäringar.

Mer information om Sandhamn finner du på Destination Sandhamns hemsida, www.destinationsandhamn.se

Kontakt

Hamnkapten Sandhamn: 070-213 20 68 sandhamn@ksss.se
Hamnkontor Sandhamn: 08-571 532 85
Sandhamns Sjöstation (kontoautomat året runt): 08-571 532 42