General Information

Welcome to KSSS Olympic Class Regatta 2017

It will be a great crowd when nearly 500 boats will share the space in the harbour in Saltsjöbaden and on Baggensfjärden. Here is some information which can make life a little easier before and during the regatta.

Sailing Instructions

The Sailing instructions are available at ksss.se/OCR. Please note that we will not hand out Sailing Instructions at the event except for the Optimist class.

Seglingsförskrifterna finns tillgängliga på ksss.se/OCR. Observera att vi inte delar ut seglingsföreskrifter vid evenemanget förutom för Optimistklassen.

At ksss.se/OCR and HERE you can find maps over the area in Saltsjöbaden.

Parking

All parking within KSSS area is strictly forbidden and show consideration for residents in the area. Parking is possible at designated parking spaces as well as normal street parking along the roads in the area. Vår Gård contributes with its parking area (see Map of the Area). The municipality also permits temporary parking along Saltsjöpromenaden during KSSS OCR. Temporary parking permit for this is available at the regatta expedition or can be downloadded and printed from PDF at ksss.se/OCR. It could be a bit of a walk from the car to the port area. Travel together when possible. See map for further information.

All parkering på KSSS område är strängt förbjudet och visa hänsyn mot boende i området. Parkering sker på uppmärkta parkeringsplatser samt normal gatuparkering längs vägarna i området. Vår Gård bidrar med sin parkeringsyta (se Map of the Area). Kommunen tillåter under KSSS OCR även tillfälligt parkering längs Saltsjöpromenaden enligt skyltning. Tillfälligt parkeringstillstånd för detta hämtas på regattaexpeditionen eller hämtas och skrivas ut från PDF på ksss.se/OCR. Räkna med att det kan bli en bits promenad från bilen till hamnområdet. Samåk där så är möjligt.

Coach boats

Coach boats shall be moored in the outer part of the regatta harbour at the owner's responsibility. Don’t leave anything of value in the boat.

Följebåtar skall förtöjas i yttre delen av regattahamnen på ägarens ansvar. Lämna inget av värde i båten.

Food

In the café in Sjövillan you can buy sandwiches, hot dogs, drinks etc. and in the afternoon, you can buy freshly made burgers.

For those staying at the Grand Hotel Saltsjöbaden, you can order a lunch package for 85 SEK (sandwich, juice, breakfast & yogurt). For dinner at the Grand, pre-booking is recommended for a guaranteed place. To be done via reception the day before or at info@grandsaltsjobaden.se.

I caféet i Sjövillan kan du köpa smörgåsar, korv, dricka mm och på eftermiddagen kan du köpa grillade hamburgare.

För de som bor på Grand Hotel Saltsjöbaden går det att beställa matsäck för 85 kr (smörgås, juice, frukost & yoghurt). För middag på Grand rekommenderas förbokning för garanterad plats. Görs via receptionen dagen innan eller på info@grandsaltsjobaden.se.

Toilets

In addition to the toilets that are adjacent to the showers in the locker rooms, there are two toilet trolleys in the port area.

Förutom de fasta toaletterna som finns i anslutning till duscharna i omklädningsrummen så finns två toalettvagnar uppställda i hamnområdet.

Our volunteers, our biggest asset

Without our volunteers we can’t organize regattas like this. If you get frustrated for some reason during this weekend and think the problem is because of the organisation, don’t let this frustration go over them who are trying to help as good as possible. We welcome comments and ideas to improve our events and our club, so if you want to give us feedback, feel free to call or e-mail me. Stefan Rahm, 070-180 85 57 and stefan@ksss.se.

Utan våra volontärer kan vi inte genomföra denna typ av regattor. Om du av någon anledning blir frustrerad under helgen och tror att problemet är på grund av vår organisation, låt inte denna frustration gå ut över de som försöker hjälpa till så bra som möjligt. Vi välkomnar kommentarer och idéer för att förbättra våra evenemang och vår klubb, så om du vill ge oss feedback får du gärna ringa eller maila mig, Stefan Rahm, 070-180 85 57 eller stefan@ksss.se.

Social Media

The Olympic Class Regatta is available as a Facebook Event, where information and images will be posted continuously throughout the days. Please join the event to avoid missing any of the fun stuff! Click HERE.

Olympic Class Regattan finns som ett facebook event, där kommer information och bilder att läggas upp löpande under dagarna. Gå gärna med i eventet för att undvika att missa någon information. Klicka HÄR.

Selfie competition, your most creative selfie!

At this weekend’s regatta, there will be cool prizes for the best Instagram selfie! Post your selfie at Instagram and include the hashtags #OlympicClassRegatta and #KSSS to win a great prize!

Vid  helgens regatta kommer fina priser delas ut för bästa Instagram selfie! Lägg upp din selfie på sociala medier och skriv till hashtags #OlympicClassRegatta och #KSSS för att vinna fina priser!

Drive for Life with the BMW Bilia Group

During the Olympic Regatta, BMW Bilia Group will give test drives in the latest BMW models, for each test drive BMW will donate 100 SEK to the Children's Cancer Fund. Take part in the driving experience and support the Children's Cancer Foundation choose your favorite car, press the start button and drive for life.

Under Olympiska erbjudes provkörningar i de senaste BMW modellerna, för varje provkörning skänks 100 kr till Barncancerfonden. Ta del av körupplevelsen och stöd Barncancerfonden välj din favorit, tryck på startknappen och kör för livet.

Welcome to KSSS and Saltsjöbaden!

KSSS and Stefan Rahm