Oktoberpokalen

KLASSER: J/70 / DRAKE / STARE / EXPRESS
DATUM: 29 - 30 SEPTEMBER
PLATS: SALTSJÖBADEN
INBJUDAN: OKTOBERPOKALEN 2018
ÄNDRING I INBJUDAN NR 1: OKTOBERPOKALEN 2018
ANMÄLAN: STÄNGD
DELTAGARE: OKTOBERPOKALEN
SEGLINGSFÖRESKRIFTER: OKTOBERPOKALEN
RESULTAT: FINAL ALLA KLASSER

Nu är samarbetet etablerat - Oktoberfest på Baggen.

Under årtionden har Rasta Starbåtsflottilj och familjen Carlsson drivit Oktoberpokalen med utgångspunkt från varvet i Moranviken. 2016 inledde KSSS och familjen Carlsson ett samarbete då vi gemensamt levererar denna klassiker till de fyra entypsklasserna Stare, Express, Drake samt J/70.

Den sociala inramning på Sune Carlssons Båtvarv, med After Sail med temat Oktoberfest, gör detta till en helgjuten regattafest.

Observera att vi inte delar ut tryckta seglingsföreskrifter vid evenemanget.

Sjösättning:

Starar och Drakar på Sune Carlssons båtbarv.

J/70 och Express - KSSS Regattahamn.