Uthyrning av KSSS J70:or

Genom samarbeten har KSSS två J/70 som är möjliga att hyra till regattor i både Saltsjöbaden och utanför. Förutsättningen för uthyrningen är att båtarna seglar för KSSS och att minst rorsman är medlem i Sällskapet. Du måste också kunna dokumentera seglingserfarenhet. Priset nedan är satt lågt och man kan bara hyra för en regatta. Detta för att ge fler chansen att prova på den nya klassen J/70.

 

Båtarna heter alltid Grundig och måste anmälas till kappseglingar med detta namn.

Innan uthyrning måste också varje skeppare skriva på ett avtal där det regleras hur skador på båten hanteras, ordningställande av båten efter regattan samt återrapportering av ev. problem efter regattan ska skötas.

Är du intresserad av att hyra en J/70, skicka ett mail till [email protected] med följande information:

  • Namn
  • Telefon
  • E-postadress
  • Hyresperiod/regatta
  • Beskriv din/er erfarenhet som visar att du/ni kan förväntas hantera KSSS J/70 på ett säkert och kompetent vis.

Hyresavtal KSSS J/70, hittar du nedan.