Konfirmationsläger 2015

Konfirmationsläger 2015

Information om Konfirmationsläger 2015
Konfa 1 (16 juni - 5 juli)
E-postadress: konfa32@gmail.com
Telefon till lägercheferna: 070-213 20 69
Instagramkonto: konfa32
Information till föräldrar (Konfa 1)
   
Konfa 2 (7 juli - 26 juli)
E-postadress: konfa33@gmail.com
Telefon till lägercheferna: 070-213 20 69
Instagramkonto: konfa33
Information till föräldrar (Konfa 2)
   
Konfa 3 (28 juli - 16 augusti)
E-postadress: konfa34@gmail.com
Telefon till lägercheferna: 070-213 20 69
Instagramkonto: konfa34
Information till föräldrar (Konfa 3)
Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-06-23