Dagläger

Dagläger

KSSS erbjuder dagläger för våra allra yngsta, 8 till 10-åringar. Våra dagläger vänder sig till de som aldrig seglat eller seglat mycket litet. På daglägren seglar vi optimist och lär oss seglingens grunder, knopar och sjövett. Dagarna börjar kl. 09:00 och avslutas klockan 16:00. Alla deltagare tar med sig egen lunch. Varje läger har ca 20 deltagare och ca 5 instruktörer.

Man behöver inte ha några förkunskaper för att kunna delta men måste kunna simma 200 meter. Nybörjare väljer själva om de vill segla ensamma eller tillsammans med en seglarkompis i båten.

Läs mer om de olika lägren här:

Saltsjöbaden

Ranängen

Klockis

Anmälningsfomuläret till KSSS Dagläger öppnar den 1 januari 2017 
Det går bra att anmäla sig till alla våra dagläger och antagningsbesked skickas ut allteftersom anmälningarna kommer in. 

Deltagarna till våra läger och seglarskolor prioriteras efter, i första hand, antal år man varit medlem i KSSS. Därefter när anmälan var oss tillhanda. Skickar du in din anmälan efter anmälningstiden gått ut tar vi ingen hänsyn till hur länge du varit medlem.

Avgifter

Anmälan

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-09-09