Konfirmationsläger

Konfirmationsläger på Långholmen

KSSS har en lång tradition av att arrangera konfirmationsläger. Till sommaren anordnas tre konfirmationsläger med 44 deltagare på varje läger, hälften flickor och hälften pojkar. Under lägren bor konfirmanderna i stugor med fyra personer i varje rum. Varje läger är tre veckor långt.

Under veckorna på Långholmen ägnas halva dagen åt konfirmationsundervisning och halva dagen åt segling. Undervisningens mål är framförallt att lära känna sig själv. Konfirmanderna kommer att lära sig grunderna i kristen tro och få mycket tid att samtala kring och reflektera över existentiella och etiska frågor.

Seglingen sker i IF-båtar där 4 konfirmander placeras i varje båt och lär sig grunderna i kölbåtsegling och skärgårdsnavigering. Under lägret har vi en kortsegling (24 timmar)och en långsegling (4-5 dagar). Inga förkunskaper krävs.

Konfirmationen sker på den sista dagen – en söndag, med konfirmationsgudstjänst i Roslagskulla kyrka och efter gudstjänsten tar vi oss tillbaka till Långholmen för en trevlig konfirmationslunch.

Vanligast är att man konfirmerar sig det året man fyller 15 år.

 

 

Avgifter

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-09-09