Avgifter

Avgifter

Avgifter för KSSS Konfirmationsläger 2018.
  Medlem Avbokningsavgift Sista anmälan
Konfa 1,2,3 2018 18 500 kr* Första betalning om 7 000 kr bindande 30 april 2017

Juniormedlemskap i KSSS är obligatoriskt.

*Vi har ett samarbete med Svenska Kyrkan som innebär att varje konfirmand får en clearingavgift från sin hemförsamling. Denna är i dagsläget på  ca7000 kr och summan är redan avdragen från det befintliga priset.
Detta gäller även dig som är utlandssvenk.
Som det står i antagningsbeskeden är den första delbetalningen om 7000 kr bindande och tillfaller KSSS om avbokning görs.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-09-09