Anmälan Vuxensegling

Anmälan Vuxensegling

  • DELTAGARENS PERSONUPPGIFTER

  • KSSS Medlem *

  • ALTERNATIV


  • Med denna anmälan godkänner jag att ovanstående uppgifter får registreras hos KSSS samt att bilder kan komma att publiceras i KSSS tidning och/eller KSSS andra digitala kanaler.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-12-10