KSSS ledarskapsprogram för lägerchefer

KSSS bedriver lägerverksamhet på tre öar och två träningsanläggningar. Totalt utbildas nästa 800 barn av 180 instruktörer på en sommar. Vår ambition är hög! Vi vill arrangera de bästa lägren vi förmår, läger som håller högsta klass vad gäller säkerhet, trygghet, kunskap och glädje.För att kunna uppnå våra mål behöver vi de bästa lägercheferna. Som lägerchef ute på våra öar ansvarar du för upp till 75 elever och 30 instruktörer under mellan fem dagar och upp till tre veckor. Det är ditt ansvar att, med stöd från KSSS kansli och Juniorkommitté, se till att alla är säkra, trygga, tillskansar sig kunskaper utifrån sina förutsättningar och skapar fantastiska sommarminnen. Ett ansvarsfullt, krävande och väldigt roligt uppdrag.

Programmet syftar till att säkerställa att vi har de bästa lägercheferna på våra anläggningar. För er som antas kommer programmet ge er en unik möjlighet att utveckla ert ledarskap, få stöd och råd i er karriär samt ge er formella meriter och ett unikt kontaktnät som ni kan få nytta av i er fortsatta yrkesutveckling.

Vårt erbjudande

 • Långsiktigt program på 2-5 år
 • Löpande stöd och utbildning i KSSS regi och med samarbetspartner/sponsorer
 • Färdighetstester, motivationstester och personlighetsformulär - årliga uppföljningar
 • Ledarskapsmentor under pågående läger - lämplig mentor med stor ledarerfarenhet stöttar inför och under pågående läger
 • Varje adept får även en mentor i relevant sektor/bransch/yrkesgrupp för att stötta "den civila karriären"
 • Om det är intressant kan vi även skapa möjlighet för internship för resterande delen av sommaren

Ditt åtagande

 • Arbeta minst 3 veckor på KSSS läger under de år programmet förlöper (2-5 år beroende på när i sin egen utveckling man kliver in i programmet)
 • Delta i minst en arbetshelg per år och ha högst 10% frånvaro från inplanerade aktiviteter.
 • Eget mentorskap för yngre adepter på gruppchefsnivå. 

Krav

 • Född -97 eller tidigare
 • Mycket gott sjömanskap – kunskap om hur man uppträder i skärgården, säkerhet på sjön, agerande ombord, hänsyn till yttre förhållanden (vattentemperatur, väder och vind)
 • Gott omdöme och en god förebild
 • Förmåga att säkert framföra en motorbåt
 • Mycket god förmåga att arbeta med barn
 • Mycket god förmåga att agera i stressade situationer
 • Mycket god förmåga att samarbeta och leda en grupp
 • Medlemskap i KSSS är obligatoriskt. 

Meriterande erfarenheter

 • Erfarenheter från våra anläggningar
 • Kappseglingserfarenheter
 • Erfarenhet från andra liknande verksamheter i Sverige eller internationellt
 • Erfarenhet från båtbyggarutbildning, annan teknisk kompetens som kan vara till gagn för verksamheten
 • Erfarenhet från storkök

Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver varför du vill detta och vad du vill få ut av programmet samt en CV med dina formella meriter och erfarenheter.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Ebba på kansliet eller Lotta Schibbye Fredrikson, ordförande KSSS Juniorkommitté - [email protected].