KSSS Konfirmationsläger 2020

Datumen för konfa 2020 är inte fastsatta ännu men kommer inom kort.

Konfirmationsläger 1

Datum: 
Ålder: 14 - 15 år
Status: Anmälan öppnar 15/11-2018

Konfirmationsläger 2

Datum:
Ålder: 14 - 15 år
Status: Anmälan öppnar 15/11-2018

Konfirmationsläger 3

Datum: 
Ålder: 14 - 15 år
Status: Anmälan öppnar 15/11-2018