KSSS ÅRSMÖTE

14 mars Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm. Allmänt sammanträde kl. 17:00

Allmänt sammanträde kl 17:00

AGENDA FÖR ALLMÄNT SAMMANTRÄDE FINNS HÄR

LÄS HELA INBJUDAN TILL KSSS ÅRSMÖTE 2018 HÄR

Årsmötet inleds kl. 17:30 (juniorernas årsmöte hålls samtidigt på Moderna Museet i egen lokal) därefter middag kl. 19:00

O.S.A till middagen genom att sätta in 400 kr för seniorer och 150 kr för juniorer på KSSS BG 160-2861 senast den 22 februari 

Frågor: Kontakta Lotta Ridelberg på lotta@ksss.se