Renovering av Danviksbron

Under arbetet som pågår mellan mars och september 2013 kommer bron att vara i nedfällt läge.

Den segelfria höjden kommer att vara som den är idag 10,8 m under hela renoveringen dock med viss inskränkning av farledsbredden. Farleden kommer att vara total avstängd ett fåtal nätter på grund av tunga lyft.

Mastkranar på plats

Trafikkontoret kommer att hålla med en mastkran på vardera sida om bron,en är belägen på Långholmen hos Göta segelsällskap den andra vid Hunduddens varvsförening, kranarna kommer att vara tillgängliga från 20 april till och med 27september.

Kranen vid Hundudden är tillgänglig för allmänheten vid alla tidpunkter utom när sjösättningar pågår. Dessa datum är 23/4,25/4,27/4, 2/5,4/5,5/5,9/5 samt vid upptagningar 20-21/9, 4-6/10,11-12/10, 20-21/10.

Läs mer på Stockholms hamnar

Mer information

Roland Kolmodin,projektledare
E-post: [email protected]​stockholm.se
Jourtelefon: 073-544 60 22