Anmälan & bokning av träningstillfällen

Personlig andel & klippkort Anmälan till träningstillfällena görs via facebook sidan eller via mailadress Facebook -  KSSS Andelssegling J/70 

andelssegling@ksss.se om man ej har Facebook. 

Teamandel Bokning av båtar görs via Google kalendern Google Kalender - KSSS Andelssegling J/70

 

Som teamandelsägare kan du boka båtar för träning. För access till Google Kalender maila andelssegling@ksss.se

Tävlingsbokning koordineras via andelssegling@ksss.se.

Skadeanmälan av J/70 båtar görs via länken